ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δια της παρούσης γνωστοποιείται η ανάκληση της αδείας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε δυνάμει της υπ’ αρ.  173/1 απόφασης ΕΠΑΘ. Η Τράπεζα της Ελλάδος με γνώμονα την διασφάλιση των καταθέσεων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προέκρινε τη μεταβίβαση τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας, που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Οι καταθέσεις όλων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η εξυπηρέτηση των πρώην καταθετών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε  από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε έχει ήδη αρχίσει από τις 24 Δεκεμβρίου 2015.


Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε - (Υπό Εκκαθάριση), Λ. Αθηνών 33, 20100, Κόρινθος, Τηλ: 27410-85390