27410 85 390

Τα οφέλη

Η έννοια «πελατοκεντρική φιλοσοφία» βρίσκει την πραγματική εφαρμογή της στη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου...

Περισσότερα

Έντυπα

"Συστηθήκατε"

T.E.K.E.

Σημαντικές Ενημερώσεις

Επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβούλιου προς τα μέλη

Αγαπητοί Συνεταίροι,

Όπως γνωρίζετε όλοι σας, βιώνουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση και ύφεση των τελευταίων τριάντα ετών.

Μέσα ...

Περισσότερα

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Η Τράπεζα Πελοποννήσου αναζητά Στέλεχος για τη Διεύθυνση Πληροφορικής

Περιγραφή Θέσης
  • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό & την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Διοίκησης (M.I.S. – Management Information System), έχοντας την ευθύνη της παραγωγής αναφορών προς όλα τα επίπεδα Διοίκησης.
  • Σχεδιασμός ...

    Περισσότερα

Ρυθμίσεις Οφειλών

Υπολογισμός IBAN

Κοινωνική ευθύνη